JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ytterligare en man häktad i sin utevaro, misstänkt för mord på Råslätt i Jönköping och förlängd åtalstid för den man som sedan tidigare häktats, misstänkt för mordet på Råslätt i Jönköping

[2017-01-05] Jönköpings tingsrätt

Tingsrätten har i dag häktat en 22-årig man i sin utevaro, misstänkt för mordet på Råslätt i Jönköping, den 21 december 2016. Åklagaren har också begärt förlängning av åtalstiden för den 57-årige man som sedan tidigare häktats för samma brott.

Åklagaren Anders Brokelind, har begärt att tingsrätten ska häkta ytterligare en man som misstänkt för mordet på Råslätt den 21 december 2016.

Vid häktningsförhandlingen, som hölls bakom stängda dörrar, har tingsrätten kommit fram till att mannen ska häktas i sin utevaro såsom på sannolika skäl misstänkt för mord. Åklagaren fick också tillstånd att besluta om restriktioner. 

Skälen för häktningen är att 22-åringen är på sannolika skäl misstänkt för mord och att det finns risk att mannen avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff samt att han undanröjer bevis eller försvårar utredningen. För brottet mord är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och då ska häktning ske om det inte är uppenbart att skäl för det saknas.

Advokaten Uno Karlsson är förordnad som offentlig försvarare för den 22-årige mannen och advokaten Leif Silbersky är förordnad som offentlig försvarare för 57-åringen.

Åklagaren har också begärt förlängning av åtalstiden för 57-åringen eftersom förundersökningen inte kan slutföras och att åtal inte kan väckas före den 5 januari 2017. Förlängd åtalstid har medgivits av den misstänkte och beslutats till den 10 januari 2017 då tingsrätten kommer att hålla en ny häktningsförhandling.

Senast ändrad: 2017-01-05

För mer information kontakta:

Målkansli 2
036 15 67 40
jonkopings.tingsratt@dom.se

Ordf. vid häktningsförhandlingar var
t.f. lagmannen Agneta Lilja

Målnummer:

B 4155-16