JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Uppsagde chefsdirigenten får inte diskrimineringsersättning

[2016-10-11] Jönköpings tingsrätt

Tingsrätten har i en dom i dag kommit fram till att den uppsagde chefsdirigenten på Spira inte har rätt till diskrimineringsersättning.

Redan i juni 2015 prövade tingsrätten arbetsrättstvisten på Spira. Tingsrätten dömde då Jönköpings läns landsting att betala ett s.k. allmänt skadestånd till chefsdirigenten med 100 000 kronor eftersom han hade sagts upp i strid med gällande bestämmelser.  Samtidigt avslog tingsrätten dirigentens begäran om diskrimineringsersättning. 

Dirigenten överklagade domen till Arbetsdomstolen. I juli 2016 återförvisade Arbetsdomstolen målet till tingsrätten i den del det gällde diskrimineringsersättning eftersom tingsrätten inte ansågs ha prövat alla frågor fullt ut. I september 2016 togs rättegången därför om i tingsrätten.

I dag har tingsrätten meddelat dom i frågan om diskrimineringsersättning. Tingsrätten har kommit fram till att dirigenten inte har bevisat sina påståenden om att han blivit utsatt för trakasserier och sexuella trakasserier av sin chef. Tingsrätten har vidare funnit att landstinget inte heller har brutit mot förbudet mot repressalier genom att först stänga av honom från hans arbete och sedan säga upp honom från hans anställningar. Landstinget har i målet lagt fram bevisning som stödjer att det fanns andra skäl för dessa åtgärder än att dirigenten påtalat att han blivit trakasserad och sexuellt trakasserad. Tingsrätten har därför avslagit dirigentens begäran om diskrimineringsersättning.

Senast ändrad: 2016-10-11

För mer information kontakta:

Målkansli 2
036 15 67 40
jonkopings.tingsratt@dom.se

Rätten
Ordförande rådmannen Nils Karlberg,
t.f.rådmannen Ulrika Tyrén och tingsfiskalen Glenn Karlsson

Målnummer:

T 2319-16