JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tilltalad frias från hets mot folkgrupp men döms för kränkande fotografering

[2016-09-29] Jönköpings tingsrätt

Ungdomen som stått åtalad för kränkande fotografering och hets mot folkgrupp genom att i smyg fotograferat 5 personer och skickat bilden vidare på Snapchat, döms till ungdomstjänst för kränkande fotografering medan han frias från hets mot folkgrupp.

I åtalet framgår att händelsen ska ha ägt rum på en skola i Habo kommun den 22 februari 2016. Fotograferingen har skett i ett omklädningsrum och bilden har i chattappen Snapchat försetts med text och symboler och därefter skickats till ett okänt antal personer.

Den tilltalade ungdomen har vid huvudförhandlingen berättat att han känt till att det är förbjudet att fotografera i omklädningsrum utan att ha lov till det. Tingsrättens bedömning är att han därför ska dömas för brottet.

I åtalspunkten som gäller hets mot folkgrupp frias den tilltalade ungdomen eftersom åklagaren inte kunnat bevisa att bilden spridits i den omfattning som krävs för att man ska kunna dömas.

Som framgår av domen krävs för att en person ska kunna dömas för hets mot folkgrupp att: ”Gärningen ska ske i uttalande eller i annat meddelande som sprids. Det ska bestå i hot eller uttryck för missaktning. Gärningen ska avse en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. För ansvar krävs uppsåt”.

En av nämndemännen var skiljaktig och ansåg att den tilltalade ungdomen även skulle dömas för hets mot folkgrupp med motiveringen att det antal personer som tagit del av Snapchattmeddelandet utgjorde den spridning som krävs för fällande dom.

Senast ändrad: 2016-09-29

För mer information kontakta:

Målkansli 2
036 15 67 40

Ordförande vid huvudförhandlingen
f.d. lagmannen Jan Warén

Målnummer:

B2520-16