JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Man i 30-årsåldern döms till 1 år och 6 månaders fängelse för grovt barnpornografibrott.

[2016-11-10] Jönköpings tingsrätt

1 år och 6 månaders fängelse blir påföljden för den man, hemmahörande i Göteborg, som av Jönköpings tingsrätt döms för grovt barnpornografibrott. Brottet är grovt eftersom det handlar om en mycket stor mängd bilder och filmer och att barnen är mycket unga och att det utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

Huvudförhandlingen hölls den 27 oktober. Åklagare Pernilla Törsleff har i stämningsansökan gjort gällande att den tilltalade mannen gjort sig skyldig till grovt barnpornografibrott genom att ha innehaft och spridit stora mängder bilder och filmer av barnpornografiskt material.

Mannen döms trots att han förnekar att han gjort sig skyldig till brott. Under huvudförhandlingen har mannen menat att han fått sina datorer och andra medier med internetanslutning kapade och att det är orsaken till att det barnpornografiska materialet hamnat på hans datorer och medier.

Polisens IT-forensiker som arbetat med utredningen har hörts och en genomgång av det utredningsmaterial som gjorts under polisens utredning har presenterats för rätten som en del av åklagarens bevisning. Vid undersökning av datorer har inga tecken visat att datorerna blivit kapade på det sätt som den tilltalad menar. Utredaren har också hänvisat till lagrad chatthistorik, internetsökningar och placering av det barnpornografiska materialet för att visa att det är tilltalad själv som laddat ner och spridit det barnpornografiska materialet.

Tingsrätten bedömer att den bevisning som åklagaren presenterat utesluter att det barnpornografiska materialet kunnat hamna på den tilltalades datorer och andra medier på annat sätt än att han själv laddat ner det. Därmed menar tingsrätten att det är bevisat att den tilltalade mannen gjort sig skyldig till grovt barnpornografibrott.

Minimistraffet för grovt barnpornografibrott är 6 månaders fängelse. Vid bedömningen av vilken påföljd som den tilltalade ska dömas till har tingsrätten i det här fallet sett allvarligt på brottet. Anledningen är dels det stora antalet bilder och filmer som den tilltalade innehaft och spridit. Det är också att bedöma som grovt eftersom barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Tingsrätten har kommit fram till att påföljden ska vara 1 år och 6 månaders fängelse.

Tingsrätten har också beslutat att de beslagtagna datorerna, medier för lagring och mobiltelefon ska förstöras.

Tingsrätten har varit enig i sin bedömning.

Offentlig försvarare för den tilltalade har varit advokat Uno Karlsson.

Senast ändrad: 2016-11-10

För mer information kontakta:

Målkansli 1
036 15 67 30
jonkopings.tingsratt@dom.se

Ordförande vid huvudförhandlingen var
f.d. lagmannen Jan Warén

Målnummer:

B 3500-14