JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandlingen i mål om misstänkt mord i Bottnaryd avslutad

[2017-04-06] Jönköpings tingsrätt

Den 5 dagar långa huvudförhandling mot en 43-årig man som är misstänkt för mord på sin fru den 22 november 2016 i är avslutad. Dom i målet meddelas den 25 april kl. 14.00.

Onsdagen den 5 april avslutades huvudförhandlingen i det mål där en man stått åtalad för mord i Bottnaryd.

Mannen har erkänt att han avsiktligt har dödat sin fru men anser att det finns förmildrande omständigheter som gör att brottet ska rubriceras som dråp och inte som mord.

Åtalet har även gällt grov fridskränkning mot makarnas två barn som är 8 och 12 år. Han har förnekat grov fridskränkning men erkänt att han har misshandlat den äldre pojken vid ett par tillfällen.

Det skadestånd som pojkarna har begärt har mannen inte accepterat att betala.

I den rättspsykiatriska undersökningen har konstaterats att mannen inte har dödat sin fru under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att han inte heller var under sådan påverkan vid tiden för undersökningen. Detta innebär att det inte finns förutsättningar att bestämma påföljden till rättspsykiatrisk vård och att det inte finns något hinder att döma till fängelse.

Mannen, som är medborgare i Eritrea, har motsatt sig åklagarens begäran om att han ska utvisas från Sverige efter avtjänat straff.

Dom i målet meddelas den 25 april 2017 kl. 14.00. Den misstänkte mannen ska vara kvar i häktet men har nu inga restrektioner.

Advokaten Bertil Tengberg är offentlig försvarare för mannen.

Målsägandebiträde för barnen är advokaten Per-Arne Magnusson.

Åklagare i målet är Lisa Hedberg och Frida Noldin.

Senast ändrad: 2017-04-06

För mer information kontakta:

Målkansli 1
036 15 67 30
jonkopings.tingsratt@dom.se

Ordförande vid huvudförhandlingen var
rådmannen Agneta Lilja

Målnummer:

B 3745-16