JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Friande dom i mål om hets mot folkgrupp

[2018-03-21] Jönköpings tingsrätt

Tingsrätten har idag frikänt den kvinna som stått åtalad för brottet hets mot folkgrupp för inlägg som har gjorts på Facebook.

Den åtalade kvinnan har förnekat att det har varit hon som har skrivit inläggen.

Under rättegången har hon uppgett att en inneboende hos henne har använt hennes dator och gjort inläggen.

I domen konstaterar tingsrätten att utgångspunkten är att det är kvinnans uppgifter som ska läggas till grund för bedömningen, om dessa uppgifter inte är motbevisade eller är så orimliga att tingsrätten kan bortse från dem.

Tingsrätten har funnit att kvinnans uppgifter om en inneboende har varit knapphändiga men att de inte närmare motsägs genom den utredning som har presenterats i målet och att det inte går att bortse från hennes förklaring. Den övriga utredningen i målet utgör inte heller tillräcklig bevisning för att det har varit kvinnan som har gjort de inlägg som hon har åtalats för.

Åtalet mot henne har därför ogillats.

 

Senast ändrad: 2018-03-21

För mer information kontakta:

Målkansli 1
036 15 67 30
jonkopings.tingsratt@dom.se

Målnummer:

B 3798-17