JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

En 45-årig man döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i tre månader och skyddstillsyn

[2017-12-27] Jönköpings tingsrätt

Idag, den 27 december 2017 kl. 14.00, meddelar tingsrätten dom i B 2331-17. En 45-årig man döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i tre månader och skyddstillsyn. Den 45-åriga mannen döms för att han innehavt och spritt pornografiska bilder och filmer på barn till andra. Brottet rubriceras som grovt brott eftersom det avsett ett stort antal bilder och filmer, där vissa är att bedöma som särskilt hänsynslösa och har spritts till andra.

Mannen har innehavt ett stort antal barnpornografiska bilder, ca 18 000. Av dessa bilder var närmare 1 300 bilder särskilt hänsynslösa, vilket innebär att det på bilderna fanns särskilt unga barn som utsatts för våld eller tvång i olika sexuella situationer. Bland innehavet fanns även drygt 200 filmer med en sammanlagd speltid om 18 timmar. Av dessa filmer var 108, men en speltid om åtta timmar, att bedöma som särskilt hänsynslösa. Mannen har vidare gjort barnpornografiska bilder och filmer tillgängliga för andra. En av dessa filmer har bedömts som särskilt hänsynslös.

Mannen har erkänt att han har gjort sig skyldig till det som åklagaren har påstått men har ansett att barnpornografibrottet inte ska bedömas som grovt eftersom det är en mindre mängd bilder och filmer som är särskilt hänsynslösa och att det endast är ett mindre antal bilder och filmer som har gjorts tillgängliga för andra.

Tingsrätten har ansett att brottet är grovt. Skälet till det är att det är fråga om en stor mängd bilder och filmer, varav vissa spritts till andra, och att det på ca 1 300 bilder och drygt 100 filmer förekommer barn, i flera fall små barn, som utsätts för särskild hänsynslös behandling.

Straffet har bestämts till skyddstillsyn med särskild behandling i förening med ett fängelsestraff om tre månader. Tingsrätten har ansett att mannen behöver behandling mot sexuellt avvikande beteende, vilket mannen ställt sig positiv till och att behandling kan hindra att han begår brott på nytt. Eftersom brottet är så allvarligt har även ett fängelsestraff om tre månader dömts ut.

Åklagare i målet var kammaråklagaren Anders Brokelind. Offentlig försvarare för tilltalad var advokat Daniel Özmen.

 

Senast ändrad: 2017-12-27

För mer information kontakta:

Målkansli 1
036 15 67 30
jonkopings.tingsratt@dom.se

Ordf. vid huvudförhandlingen var
Chefsrådmannen Agneta Lilja

Målnummer:

B 2331-17