JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om olaga frihetsberövande m.m. på Ekhagen

[2018-01-19] Jönköpings tingsrätt

Tingsrätten har i dag den 19 januari, meddelat dom i målet där fem unga män stått åtalade för att de tillsammans bland annat hållit en ung kille inspärrad i ett källarutrymme på Ekhagen i Jönköping och hotat och misshandlat honom, samt även hotat en kamrat till honom.

De fem unga männen döms till övervägande del i enlighet med det som åklagaren har påstått att de har gjort sig skyldiga till. Tingsrätten har bedömt deras handlande som, bland annat, olaga frihetsberövande och grovt övergrepp i rättssak.

Tingsrätten har bestämt straffet för den äldste av de fem åtalade männen till tre års fängelse. På grund av deras unga ålder har straffet för två av de andra tilltalade i stället bestämts till två års fängelse, respektive åtta månaders sluten ungdomsvård.

Två av de åtalade killarna, som döms som medhjälpare till de andras brottslighet, har fått sina straff bestämda till ungdomsvård i förening med ungdomstjänst. De personer som nu döms ska även betala skadestånd till en av målsägandena.

 De två män som döms till fängelse har varit häktade i målet och ska stanna kvar i häkte tills domen fått laga kraft

Senast ändrad: 2018-01-19

För mer information kontakta:

Målkansli 1
036 15 67 30
jonkopings.tingsratt@dom.se

Målnummer:

B3447-17