JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Barnmorskemålet

[2015-11-12] Jönköpings tingsrätt

Barnmorskan får inget skadestånd

Jönköpings tingsrätt meddelade idag dom i målet där en barnmorska begärt skadestånd och diskrimineringsersättning av Region Jönköpings län.

Barnmorskan menade bl.a. att hennes religionsfrihet hade kränkts. Enligt domen är diskrimineringslagen ett tillräckligt skydd för religionsfriheten.

Tingsrätten bedömer vidare att villkoret att en barnmorska ska kunna utföra aborter är både lämpligt och nödvändigt. Tingsrätten anser därför inte att barnmorskan diskriminerats.

Region Jönköpings län ska därför inte betala någon ersättning till barnmorskan.

Senast ändrad: 2015-11-12

För mer information kontakta:

Målkansli 1
jonkopings.tingsratt@dom.se

Marie Häll
Domstolshandläggare
marie.hall@dom.se 036 15 67 77

Helen Yngwe
Rådman, domare i målet

Målnummer:

T 1781-14