JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Barnmorskemålet

[2015-10-01] Jönköpings tingsrätt

Dom i mål T 1781-14 meddelas den 12 november kl. 14:00

I samband med att dom meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande som sammanfattar domen.

Senast ändrad: 2015-10-01

För mer information kontakta:

Målkansli 1
jonkopings.tingsratt@dom.se
036 15 67 30

Målnummer:

T 1781-14