JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

52-åringen dömd för dubbla dubbelmord

[2016-01-19] Jönköpings tingsrätt

Jönköpings tingsrätt har dömt en 52-årig man som är bosatt i Jönköpings kommun för fyra mord, två grova mordbränder och 36 grova bedrägerier. Påföljden har bestämts till fängelse på livstid.

Mord och grov mordbrand i Norrahammar den 27 maj 2015

Den 52-årige mannen har erkänt att han avsiktligen dödat ett par i 70-års åldern och att han anlagt brand i deras bostad. 52-åringens erkännande får stöd av den övriga utredningen i målet. Det är bevisat att 52-åringen i makarnas bostad i Norrahammar misshandlat makarna genom att utdela flera slag med ett basebollträ mot deras huvuden. Slagen har förorsakat mycket allvarliga skallskador hos makarna. Mannen har avlidit till följd av sina skador. 52-åringen har efter misshandeln anlagt brand i makarnas bostad. Kvinnan har avlidit till följd av koloxidförgiftning.

52-åringen hade ett ekonomiskt motiv till att beröva makarna livet. Han hade planerat att döda makarna.

Mord och mordbrand på Hökensås den 9 mars 2015

Den 9 mars 2015 brann ett fritidshus på Hökensås, Tidaholms kommun, ner till grunden. I brandresterna återfanns kvarlevor efter ägarna av huset, som var ett äldre par.

52-åringen har förnekat att han dödat makarna eller anlagt brand i deras fritidshus.

Tingsrätten har funnit att 52-åringen slagit makarna med en kofot och anlagt brand i deras hus på Hökensås. Makarna har avlidit av det våld som de utsatts för eller i vart fall av brännskador eller koloxidförgiftning.

Tingsrätten har gjort bedömningen efter att ha konstaterat bl.a. följande.

  • 52-åringen hade ett ekonomiskt motiv till att beröva makarna livet.
  • 52-åringen besökte makarna i deras fritidshus på Hökensås i anslutning till att branden började.
  • 52-åringen hade samma dag som branden köpt en kofot, flera flaskor tändvätska, ett rep, sopsäckar, ett par handskar och silvertejp.
  • I 52-åringens kontor har anträffats en kofot som är identisk med den kofot som han köpte samma dag som branden på Hökensås. I klykan på kofoten fanns blod med DNA från båda makarna.
  • På en bag som anträffats i 52-årinens garage fanns blodstänk med DNA från kvinnan.
  • Någon alternativ förklaring till det som inträffat finns inte.

Grova bedrägerier

52-åringen har under perioden 7 februari 2012-29 maj 2015 genom vilseledande förmått 17 personer att vid 36 tillfällen till honom betala sammanlagt 5,7 miljoner kronor. Vilseledandet har bl.a. bestått i att 52-åringen utfäst att han skulle investera pengarna i aktier. Några investeringar har inte gjorts utan i stället har 52-åringen konsumerat de inbetalade pengarna eller köpt aktier i eget namn för pengarna.

Straff

52-åringen har gjort sig skyldig till fyra mord. Morden har föregåtts av planering. Det våld som 52-åringen utövat mot makarna i Norrahammar har varit omfattande och makarna har tillfogats mycket allvarliga skador. Samtliga mord har skett i offrens hem och haft ekonomiska vinningssyften. Dessutom har 52-åringen försökt att dölja brotten genom att anlägga brand i offrens hem. Omständigheterna har därför varit försvårande.

Straffet har bestämts till fängelse på livstid.

Skadestånd

Samtliga skadeståndsanspråk har bifallits, vilket innebär att 52-åringen har förpliktats att betala drygt 11,6 miljoner kr till 32 målsägande.

Senast ändrad: 2016-01-19

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 1875-15