JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bli nämndeman

Är du intresserad av att bli nämndeman vid Jönköpings tingsrätt? Det kan du bli!

Att vara nämndeman är ett spännande och viktigt uppdrag där du tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden vid tingsrätten. För att bli nämndeman behöver du inte ha någon juridisk utbildning eller några förkunskaper om hur domstolens arbete fungerar, utan meningen är att nämndemän ska vara vanliga människor med sunt förnuft och erfarenheter från olika områden.

Är du intresserad av att bli nämndeman och vill veta mer? Via Sverige Domstolars informationssajt om nämndemannauppdraget hittar du mer information om uppdraget och hur du ska gå tillväga för att kunna bli aktuell som nämndeman vid din tingsrätt. Du hittar informationssajten genom att klicka här.
Senast ändrad: 2014-10-30

Mer information

Sveriges Domstolars informationssajt www.blinamndeman.se