JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av allmänna handlingar

Vid Jönköpings tingsrätt förvaras handlingar i mål som har handlagts vid den egna domstolen. Vid beställning har tingsrätten möjlighet att söka i tingsrättens målhanteringssystem fem år bakåt i tiden för brottmål respektive tio år bakåt i tiden för tvistemål och konkurser. Om beställningen avser äldre handlingar behöver tingsrätten målnummer eller datum för avgörande alternativt datum för laga kraft för att kunna söka efter akten i arkivet.

Tingsrätten har skyldighet att lämna ut kopior i pappersform, men normalt försöker vi tillhandahålla handlingar via e-post.


Pappershandling som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev

Papperskopia, 1-9 sidor   gratis
Papperskopia, 10 sidor 50 kronor
Papperskopia, fler än 10 sidor     50 kronor + 2 kronor per sida

                                                                                                 

Handling som skickas med e-post

Inskannade handlingar

Elektronisk kopia, 1-9 sidor   gratis
Elektronisk kopia, 10 sidor 50 kronor
Elektronisk kopia, fler än 10 sidor     50 kronor + 2 kronor per sida

 

Detta gäller oavsett om handlingen skannas in i samband med beställningen eller om den har skannats in vid ett tidigare tillfälle.

Digitalt upprättade handlingar

Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), 1-9 stycken   gratis
Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), 10 stycken   50 kronor
Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), fler än 10 stycken   50 kronor + 2 kronor per sida

                           

CD/DVD/USB som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev

Handlingar

För handlingar som lämnas ut på CD/DVD/USB gäller samma avgifter som för handlingar som e-postas (se ovan). Därtill tillkommer en kostnad för själva skivan på 10 kronor/40 kronor för USB.

Ljudinspelningar

För ljudinspelningar som lämnas ut på CD/DVD tas det ut en avgift på 120 kronor per skiva.  


Omfattande och återkommande beställningar

Vid mer omfattande beställningar och vid återkommande beställningar kan tingsrätten beräkna avgifter för allmänna handlingar på andra sätt.

Omfattande beställningar

Vid omfattande beställningar som kräver en arbetsinsats utöver det vanliga tas en avgift ut med 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Återkommande beställningar

För beställare med återkommande beställningar kan det vara lämpligt att träffa en överenskommelse med tingsrätten om exempelvis fakturering en gång i månaden. Om detta är aktuellt, kontakta tingsrätten.

Ett exempel på när fakturering kan bli aktuellt är när en beställare återkommande gör många små beställningar som var för sig inte skulle medföra någon kostnad, men där det sammantaget uppenbart övertiger gränsen för vad som är avgiftsfritt.

Om det är uppenbart att bestämmelsen om avgiftsfrihet för allmänna handlingar missbrukas av en beställare, har tingsrätten möjlighet att ta betalt redan från och med den första sidan. Det innebär att även en beställning som omfattar 1-9 sidor kostar 50 kronor. I dessa fall kan tingsrätten komma att begära in faktureringsadress.
Senast ändrad: 2014-12-05

Kontaktuppgifter för beställning av allmänna handlingar

Tingsrätten tar emot beställningar av allmänna handlingar i receptionen, via telefon eller e-post.

När du beställer en handling är det bra om du har så mycket information som möjligt om det du söker, exempelvis typ av handling, målnummer, person- eller organisationsnummer eller datum för beslut eller upprättande. Då kan vi hjälpa dig med din beställning snabbast möjligt.

Receptionens öppettider 
mån-fre 8:00-16:00

Telefon växel
036-15 67 00

E-post
jonkopings.tingsratt@dom.se