JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av allmänna handlingar

Vid Jönköpings tingsrätt förvaras handlingar i mål som har handlagts vid den egna domstolen. Vid beställning har tingsrätten möjlighet att söka i tingsrättens målhanteringssystem fem år bakåt i tiden för brottmål respektive tio år bakåt i tiden för tvistemål och konkurser. Om beställningen avser äldre handlingar behöver tingsrätten målnummer eller datum för avgörande alternativt datum för laga kraft för att kunna söka efter akten i arkivet.

Tingsrätten har skyldighet att lämna ut kopior i pappersform, men normalt försöker vi tillhandahålla handlingar via e-post i de fall det är lämpligt.


Pappershandling som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev

Papperskopia, 1-9 sidor   gratis
Papperskopia, 10 sidor 50 kronor
Papperskopia, fler än 10 sidor     50 kronor + 2 kronor per sida

                                                                                                 

Handling som skickas med e-post

Inskannade handlingar

Elektronisk kopia, 1-9 sidor   gratis
Elektronisk kopia, 10 sidor 50 kronor
Elektronisk kopia, fler än 10 sidor     50 kronor + 2 kronor per sida

 

Detta gäller oavsett om handlingen skannas in i samband med beställningen eller om den har skannats in vid ett tidigare tillfälle.

Digitalt upprättade handlingar

Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), 1-9 stycken   gratis
Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), 10 stycken   50 kronor
Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), fler än 10 stycken   50 kronor + 2 kronor per sida

                           

CD/DVD/USB som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev

Handlingar

För handlingar som lämnas ut på CD/DVD/USB gäller samma avgifter som för handlingar som e-postas (se ovan). Därtill tillkommer en kostnad för själva skivan på 10 kronor/40 kronor för USB.

Ljudinspelningar

För ljudinspelningar som lämnas ut på CD/DVD tas det ut en avgift på 120 kronor per skiva.  
Senast ändrad: 2017-04-05

Kontaktuppgifter för beställning av allmänna handlingar

Tingsrätten tar emot beställningar av allmänna handlingar i receptionen, via telefon eller e-post.

När du beställer en handling är det bra om du har så mycket information som möjligt om det du söker, exempelvis typ av handling, målnummer, person- eller organisationsnummer eller datum för beslut eller upprättande. Då kan vi hjälpa dig med din beställning snabbast möjligt.

Receptionens öppettider 
mån-fre 8:00-16:00

Telefon växel
036-15 67 00

E-post
jonkopings.tingsratt@dom.se