JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bemötandepolicy

Här kan du ta del av den bemötandepolicy som Jönköpings tingsrätt har arbetat fram och som ligger till grund för vårt arbete och för hur vi bemöter människor som kommer i kontakt med myndigheten.


Jönköpings tingsrätts bemötande av parter, vittnen och andra som kommer i kontakt med oss ska inge förtroende för tingsrätten och för vår verksamhet. Bemötandet ska vara professionellt och engagerat. Bemötandet ska präglas av likabehandling men utifrån en förståelse för enskildas specifika behov och förutsättningar.

I vårt bemötande i telefon och i receptionen strävar vi efter följande:

  • Den enskilde ska kunna komma i kontakt med rätt person på tingsrätten och snabbt få svar på sina frågor.
  • Den enskilde ska kunna få rätt information och stöd inför förhandlingar.
  • En hög grad av tillgänglighet, information och service för en enkel och effektiv kontakt med tingsrätten.

När vi möter parter, vittnen och andra i förhandling strävar vi efter följande:

  • Ordföranden ska presentera rättens ledamöter och deras olika roller samt kortfattat förklara förhandlingens gång.
  • Ordföranden ska vara tydlig och vänlig i sin kommunikation och bidra till en lugn stämning i rättssalen.
  • Parter och vittnen ska få information om eventuella förseningar och förändringar i förhandlingsplanen i så god tid som möjligt.

När vi skriver strävar vi efter följande:

  • Våra texter ska vara begripliga och innehålla relevant information.
  • Den som läser tingsrättens domar eller beslut ska förstå vad tingsrätten har kommit fram till och varför.
  • Den som får ett föreläggande ska förstå vad tingsrätten vill att den ska göra eller bevisa.

 
Senast ändrad: 2014-10-30

Synpunkter?

Om du har synpunkter på vår bemötandepolicy och vårt bemötande är du välkommen att kontakta oss. Skicka då gärna ett mail eller brev till oss.

E-post
jonkopings.tingsratt@dom.se

Postadress
Box 2243, 550 02 Jönköping