JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Välkommen till Jönköpings tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen som du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål eller tvister om pengar. Ytterligare en uppgift som tingsrätten har är att hantera olika typer av ärenden, exempelvis godmanskap eller förordnande av bodelningsförättare.

Kontakta oss

Telefon växel
036-15 67 00

E-post
jonkopings.tingsratt@dom.se

Besöksadress
Hamngatan 15, 553 16 Jönköping

Postadress
Box 2243, 550 02 Jönköping

Receptionens öppettider
mån-fre 8:00-16:00 

 

Jönköpings tingsrätten bygger om inför fast säkerhetskontroll

Ombyggnationer för att anpassa Jönköpings tingsrätts lokaler för fast säkerhetskontroll inleds inom kort. Genom införandet av fast säkerhetskontroll ökar vi säkerheten för de som besöker tingsrätten som parter, ombud, vittnen m.fl. och för oss anställda, nämndemän m.fl. som har tingsrätten som arbetsplats. Från och med vecka 50 (den 10 december 2018) kommer ombyggnationerna påbörjas. De planeras pågå fram till våren 2019.

 Ombyggnationerna kommer främst avse tingsrättens entré men även påverka användningen av vissa förhandlingssalar. En provisorisk entré kommer att finnas under tiden den tidigare entrén byggs om. Ombyggnationerna kan förväntas innebära viss påverkan på verksamheten och för de som besöker tingsrätten. Tingsrätten hoppas att besökare har förståelse för den påverkan som ombyggnationerna kan innebära.    

Tingsrätten delar lokaler med Förvaltningsrätten i Jönköping och Hyres- och arrendenämnden i Jönköping. Ombyggnationerna kan även komma att påverka besökare till de verksamheterna.